Polityka prywatności

» Polityka prywatności

Polityka plików cookies serwisu www.miastoprzyjaznealergikom.pl

Działając na podstawie art. 173 ust. 1 ustawy z dnia prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.1954), Administrator strony www Fundacja Miasto Przyjazne Alergikom z siedzibą w Krakowie, ul. Mały Płaszów 4/39, 30-721 Kraków  KRS 0000766986 informuje, że:

 

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu ciasteczka.org.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu ciasteczka.org.pl wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  c) możliwości logowania do serwisu;
  d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Zastrzeżenie prawne serwisu www.miastoprzyjaznealergikom.pl

Prawa autorskie do Serwisu

 

 1. W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści zawartych na stronie internetowej www.miastoprzyjaznealergikom.pl (dalej jako Serwis) przysługują Fundacji Fundacja Miasto Przyjazne Alergikom z siedzibą w Krakowie, ul. Mały Płaszów 4/39, 30-721 Kraków, KRS 0000766986, zwanej dalej Administratorem.
 2. Wszelkie prawa do całej koncepcji Serwisu, w tym do wszystkich jego elementów graficznych, treści, struktury oraz pozostałych składowych Serwisu są zastrzeżone na rzecz Administratora.
 3. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych w Serwisie, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 4. Żadna część Serwisu nie może być reprodukowana bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora do konkretnej części składowej.
 5. Serwis wraz z wszystkimi jego składowymi jest chroniony przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.).

 

Inne prawa autorskie

 

W Serwisie mogą znajdować się dokumenty, znaki towarowe, oryginalne materiały, teksty, zdjęcia, grafiki, które są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek wykorzystywanie i rozpowszechnianie umieszczonych w portalu materiałów wymaga zgody ich właścicieli.

 

Odpowiedzialność

 

 1. Administrator nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, zupełności oraz kompletności informacji zamieszczonych na stronach Serwisu. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia użytkowników. Ryzyko związane z użytkowaniem serwisu i jego treści w całości ponosi użytkownik.
 2. Niektóre z linków w Serwisie odsyłają do serwerów administrowanych przez osoby lub spółki, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tych serwerach, w szczególności za ich zgodność z prawdą.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Serwisu i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się w Serwisie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika na szkodę.
 4. Ponadto w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie, Administrator wyłącza jakiekolwiek gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje sprzedaży
  i przydatności do określonego celu.
 5. W żadnym wypadku Administrator, podmioty powiązane z Administratorem ani też partnerzy lub pracownicy Administratora nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się Serwisie ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.