Zarząd Zieleni MiejskiejZarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie dostosowuje zieleń miejską także do alergików. Dzięki naszej współpracy wykluczono ze ścisłej zabudowy, terenów placów zabaw i miejskich parków nowe nasadzenia silnie uczulających brzóz i zastąpiono je mniej alergizującymi drzewami.