Mgr inż. arch. kraj. Monika Winczek 

Mgr inż. arch. kraj. Monika Winczek jest absolwentką kierunku Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz pasjonatką zieleni, która już w swojej pracy magisterskiej wykonała projekt zagospodarowania terenu zieleni, popierając go analizami przestrzennymi i socjologicznymi, uwzględniając potrzeby użytkowników oraz wpływ obszarów zielonych na jakość życia mieszkańców.

 

Obecnie jest doktorantką Wydziału Leśnego UR, która w ramach studiów doktoranckich zgłębia temat modelowania jakości życia na terenach zurbanizowanych poprzez odpowiednie kształtowanie zieleni miejskiej, opierając się na danych pozyskanych ze skanowania laserowego oraz uwzględniając rolę zieleni wysokiej w mieście (lasów miejskich = urban forests) i świadczone przez nią usługi ekosystemowe.