Fundacja Gospodarki i Administracji PublicznejDziękujemy za wsparcie uzyskane w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej